Ministerstvo kultury (MK)

Ústřední orgán státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, pro přípravu návrhů zákonů a jiných právních předpisů pro oblast rozhlasového a televizního vysílání, pro provádění autorského zákona, pro výrobu a obchod v oblasti kultury.

Adresa: Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1
Tel. (ústředna): +420 257 085 111
E-mail: epodatelna@mkcr.cz
WWW: www.mkcr.cz

Organizace v působnosti Ministerstva kultury naleznete zde.