Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) / Organisation for Economic Co-operation and Development

 

 

 

Činnost / Mission / деятельность:

Hlavním posláním OECD je poskytovat vládám členských států prostor k vzájemnému porovnávání zkušeností z realizace vládních politik a hledání odpovědí na společné problémy. 

The OECD's main mission is to provide a forum for member governments to compare their experiences in implementing government policies and to find answers to common problems.

Основная миссия ОЭСР заключается в том, чтобы предоставить правительствам форум для сравнения опыта реализации государственной политики и поиска ответов на общие проблемы.

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

 

  • Centrála (Headquarters / Штаб-квартира) 

Adresa / Address / Адрес: 2, rue André Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France

Tel / Phone / Телефон: +33 1 45 24 82 00

WWWwww.oecd.org

    

 

  • Stálá mise ČR při OECD v Paříži

Adresa / Address / Адрес: 40 rue de Boulainvilliers 75016 Paris, France

Email: oecd.paris@embassy.mzv.cz

Tel / Phone / Телефон: +33 1 46 47 29 49

WWWwww.mzv.cz/oecd.paris/cz/index.html