Práva a povinnosti zaměstnance, BOZP, ochrana před pracovním vykořisťováním

Informace o právech a povinnostech cizinců v postavení zaměstnanců, tj. o pracovněprávních předpisech ČR, jsou vyvěšeny v několika jazykových mutacích na webu SÚIP.

Na témže místě (webu SÚIP) jsou v češtině vyvěšeny informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) v různých odvětvích.

Cizinci, kteří nemají o pracovněprávních podmínkách v ČR dostatečné informace, se mohou do situace, kdy jsou porušována jejich práva. Jak se této situaci vyhnout a jak postupovat pokud jsou porušována práva cizinců, popisuje aplikace Úřadu práce ČR.