Čeština jako podmínka pro získání trvalého pobytu a občanství ČR

Neznalost češtiny představuje jednu ze zásadních integračních bariér. Zkouška z češtiny na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) je proto jednou z podmínek udělení trvalého pobytu v ČR. Zkouška z češtiny na úrovni B1 dle SERRJ je jednou z podmínek udělení občanství ČR. Kromě jazykové vybavenosti musí žadatel o občanství prokázat základní znalost reálií ČR.

Zájemcům o zkoušku z češtiny jak pro trvalý pobyt, tak pro občanství jsou určeny webové stránky http://cestina-pro-cizince.cz/ v několika jazykových mutacích.

Pro zájemce o zkoušku z češtiny na úrovni A1 (pro trvalý pobyt), jsou na portálu zveřejňovány aktuální informace jak pro cizince (základní informace o zkoušce, termínech a místech konání, vzorové testy, příručka ad.), tak pro zkoušející. Důležité informace shrnuje informační letáček (172.75kB).

Pro zájemce o zkoušku z češtiny na úrovni B1 a zkoušku z českých reálií (pro občanství), jsou na portálu zveřejňovány aktuální informace, zejména obecné informace o zkoušce z češtiny i českých reálií, termíny a místa konání zkoušek, vzorové testy, včetně online přihlášky na zkoušky, ad.). Důležité informace shrnuje informační letáček (220.21kB).