Územní samospráva (kraje, města a obce)

 

(zdroj:ČSÚ)

· Kraje

 

Krajů je v ČR celkem 14 (hlavní město Praha je krajem i obcí zároveň).

Pravomoce krajů:

- zřizují střední školy, mají zodpovědnost za nemocnice, mají zodpovědnost za domovy pro seniory a sociální zařízení, rozdělují příspěvky potřebným

- řídí stavby a opravy silnic, řeší objednávání veřejné dopravy mezi městy a obcemi, mají vliv na stavbu a umístění dálnic

- vyhlašují přírodní park, přírodní rezervaci nebo památku; spolupracují na rozdělování financí z EU 

- zastupitelstvo kraje smí navrhovat Poslanecké sněmovně zákony a podávat stížnosti k Ústavnímu soudu

- krajský úřad, hejtman a hasičský záchranný sbor kraje plní některé úkoly v rámci integrovaného záchranného systému

Správu kraje vykonává krajský úřad:

 

Asociace krajů ČR:

Zájmové sdružení právnických osob, jehož hlavním cílem je hájit a prosazovat společné zájmy a práva krajů

· Města a obce

 

V ČR je celkem 6254 obcí (z toho 610 měst).

Pravomoce obcí:

Při výkonu veřejné správy se u obcí rozlišuje samostatná a přenesená působnost (v rámci samostatné působnosti spravuje obec sama záležitosti, které jsou v jejím zájmu a v zájmu jejích občanů; zároveň v rámci přenesené působnosti vykonává obec státní správu v rozsahu vyplývajícím ze zákonů).

Správu obce vykonává obecní úřad.

Užitečné odkazy:

  • Seznam všech obcí v ČR
  • Portál územní samosprávy Města a obce online poskytuje informace o úřadech měst, obcí a krajů České republiky
  • Regionální informační servis poskytuje informace mj. i z obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

 

Svaz měst a obcí

organizace sdružující obce a města