! Novela upravující jazykovou podporu dětí a žáků cizinců v povinném předškolním a základním vzdělávání !

28. 7. 2021

Nově budou mít cizinci v mateřských školách v povinném předškolním vzdělávání nárok na jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání. 

V základním vzdělávání bude pokračovat koncept krajem určených škol se zajištěním významně větší dostupnosti určených škol. Jazyková příprava cizinců bude probíhat v době vyučování, přičemž žák bude z vyučování, které se překrývá s jazykovou přípravou, uvolněn. 

Více informací na webu MŠMT Změny v systému jazykové podpory cizinců a navýšení částky na nákup školních potřeb pro žáky 1. ročníků a změny finančních limitů na nákup potravin platné od 1.9.2021 – edu.cz.

 

Přesné znění novelizovační vyhlášky a další doplňující informace ke změnám jsou k dispozici na webu Národního pedagogického institutu (NPI) na » Nové znění vyhlášek 14/2005 (MŠ) a 48/2005 (ZŠ) – nový systém podpory dětí/žáků cizinců zveřejněn (npi.cz)