Analýzu dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl.m. Praze připravily autorky ze Sdružení pro integraci a migraci v roce 2022 v rámci projektu Praha integruje.
Vznikla na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

Autorky: Pavla Čerychová, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
2022

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením.

1999: Ukrajinská komunita v České republice (Drbohlav, Janská, Šelepová)

Základním tématem výzkumné zprávy je posun od cirkulační pracovní migrace z Ukrajiny směrem k trvalé imigraci a integraci. Zpráva dále obsahuje vyhodnocení základních statistických dat o imigraci z Ukrajiny do ČR. Výstupem zprávy je charakteristika migrace a situace migrantů z Ukrajiny v ČR.

Typ publikace:
Řešitel: Drbohlav Dušan, Janská Eva, Šelepová Pavla
Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR
Vydáno: 10/1999