Analýzu dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl.m. Praze připravily autorky ze Sdružení pro integraci a migraci v roce 2022 v rámci projektu Praha integruje.
Vznikla na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

Autorky: Pavla Čerychová, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
2022

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením.

2001: Imigranti z Bulharska v ČR (po roce 1990) (Otčenášek)

Výzkumná zpráva o integraci a migraci z Bulharska do ČR (Československa) obsahuje historický přehled této migrace, charakteristiku komunity a analýzu jednotlivých aspektů integrace Bulharů v ČR.

Typ publikace: výzkumná zpráva
Řešitel: Otčenášek Jaroslav
Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR
Vydáno: 2001