Analýzu dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl.m. Praze připravily autorky ze Sdružení pro integraci a migraci v roce 2022 v rámci projektu Praha integruje.
Vznikla na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

Autorky: Pavla Čerychová, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
2022

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením.

2002: Čínská komunita v České republice 2001 (Obuchová)

Výzkumná zpráva charakterizuje čínskou komunitu na území ČR ze sociálních, kulturních a ekonomických aspektů a komplexně mapuje problémy cílové skupiny. Výzkum integrace komunity Číňanů v České republice též sleduje vztahy s majoritním obyvatelstvem (instituce, ekonomika). Na závěr studie jsou popsány hlavní problémy a překážky budoucí integrace.

Typ publikace: výzkumná zpráva
Řešitel: Ľubica Obuchová
Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR
Vydáno: 2002