Analýzu dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl.m. Praze připravily autorky ze Sdružení pro integraci a migraci v roce 2022 v rámci projektu Praha integruje.
Vznikla na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

Autorky: Pavla Čerychová, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
2022

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením.

2002: Obraz cizinců v médiích II. (Ústav pro jazyk český AV ČR)

Zpráva sociolingvistického výzkumu za rok 2002 pojednává o etnických stereotypech v širším kontextu ovlivňování reality a respektive společnosti masovými médii. Otázka výsledné analýzy zní: Proč média a potažmo společnost klasifikuje lidi podle etnických předsudků?

Typ publikace: zpráva o projektu
Řešitel: Petr Kaderka; Kamila Karhanová
Zadavatel: Ústav pro jazyk český - Akademie věd České republiky
Vydáno: 2002