Analýzu dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl.m. Praze připravily autorky ze Sdružení pro integraci a migraci v roce 2022 v rámci projektu Praha integruje.
Vznikla na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

Autorky: Pavla Čerychová, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
2022

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením.

2002: Ukrajinci českých zemí po roce 1989 (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR)

Historická studie o migraci z Ukrajiny na území České republiky pokrývá období od meziválečného Československa přes období ČSSR až do současnosti. Analýza vývoje etnických institucí Ukrajinců v ČR po roce 1989 se pravděpodobně opírá o výzkum či o dlouhodobé pozorování integrace cílové skupiny v ČR.

Typ publikace: studie
Řešitel: Bohdan Zilynskyj
Zadavatel: Ústav pro soudobé dějiny - Akademie věd České republiky
Vydáno: 2002