Analýzu dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl.m. Praze připravily autorky ze Sdružení pro integraci a migraci v roce 2022 v rámci projektu Praha integruje.
Vznikla na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

Autorky: Pavla Čerychová, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
2022

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením.

2003: Aktuální problémy adaptace vietnamského etnika v ČR (Etnologický ústav AV ČR)

Studie mapuje adaptaci Vietnamců v České republice v několika rovinách. V úvodní kapitole je podrobný historický přehled vietnamské migrace na území České republiky. Druhá kapitola popisuje adaptační procesy na úrovni jednotlivců a jejich rodin a poslední kapitola studie sleduje tytéž procesy na úrovni lokálních vietnamských komunit. Studie předkládá komplexní obraz života Vietnamců v Česku.

Typ publikace: studie
Řešitel: Stanislav Brouček / Etnologický ústav Akademie věd České republiky
Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR
Vydáno: 05/2003