2003: Manželství s cizincem (cizinkou) muslimského vyznání (Etnologický ústav AV ČR)

Výzkumná práce je hloubkovou sondou, která se v mnohém vymyká standardním výzkumům zaměřeným na problematiku života cizinců v České republice. Jejím předmětem je oblast rodinného života a soužití ve smíšeném manželství, což je důležitá oblast související s integrací cizinců. Cílem výzkumu bylo nalézt a objasnit příčiny kritických situací v životě smíšených rodin. Metodou k dosažení těchto cílů bylo sestavování biografií smíšených párů a následná komparace.

Typ publikace: výzkumná zpráva
Řešitel: Barbora Drápalová; Ilona Kolářová
Zadavatel: Etnologický ústav - Akademie věd České republiky
Vydáno: 05/2003