Analýzu dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl.m. Praze připravily autorky ze Sdružení pro integraci a migraci v roce 2022 v rámci projektu Praha integruje.
Vznikla na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

Autorky: Pavla Čerychová, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
2022

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením.

2003: Manželství s cizincem (cizinkou) muslimského vyznání (Etnologický ústav AV ČR)

Výzkumná práce je hloubkovou sondou, která se v mnohém vymyká standardním výzkumům zaměřeným na problematiku života cizinců v České republice. Jejím předmětem je oblast rodinného života a soužití ve smíšeném manželství, což je důležitá oblast související s integrací cizinců. Cílem výzkumu bylo nalézt a objasnit příčiny kritických situací v životě smíšených rodin. Metodou k dosažení těchto cílů bylo sestavování biografií smíšených párů a následná komparace.

Typ publikace: výzkumná zpráva
Řešitel: Barbora Drápalová; Ilona Kolářová
Zadavatel: Etnologický ústav - Akademie věd České republiky
Vydáno: 05/2003