2004: Gender a mezinárodní migrace: úvod do problematiky (VÚPSV)

Co znamená být genderově senzitivní v migrační teorii a praxi? Proč je genderová optika ve vztahu k migraci zajímavá a důležitá? Alice Szczepaniková, doktorandka na Středoevropské univerzitě, představuje v této původní studii vztah mezi gender a mezinárodní migrací, jak byl sledován v posledních dvaceti letech, kdy výrazně vzrostl počet výzkumných prací, které se pokoušejí zakomponovat gender do studia mezinárodní migrace. Také nadnárodní organizace zabývající se migrací uveřejňují studie a realizují projekty, které si kladou za cíl být genderově senzitivní a reagovat na specifické potřeby migrujících mužů i žen. Mnohé nadace se zaměřují výhradně na podporu takovýchto projektů. Studie obsahuje seznam literatury a také doporučuje online zdroje týkající se tématiky gender a migrace.

Typ publikace: studie
Řešitel: Alice Szczepaniková
Zadavatel: Multikulturní centrum Praha
Vydáno: 07/2004