2007: Analýza přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v ČR (GAC + Kocourek)

Výzkumný projekt zpracovaný na zadání Ministerstva práce a sociálních věcí a spolufinancován z ESF a státního rozpočtu. Výstupem je publikace zahrnující analýzu a z ní plynoucí návrhy optimalizace. Tento výzkum se jako první v ČR komplexně zaměřil také na genderové hledisko integrace cizinců v ČR.

Typ publikace: projekt
Řešitel: GAC, spol. s r. o., Mgr. Jiří Kocourek aplikovaná sociologie
Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vydáno: 9/2007