Analýzu dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl.m. Praze připravily autorky ze Sdružení pro integraci a migraci v roce 2022 v rámci projektu Praha integruje.
Vznikla na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

Autorky: Pavla Čerychová, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
2022

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením.

2007: Analýza přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v ČR (GAC + Kocourek)

Výzkumný projekt zpracovaný na zadání Ministerstva práce a sociálních věcí a spolufinancován z ESF a státního rozpočtu. Výstupem je publikace zahrnující analýzu a z ní plynoucí návrhy optimalizace. Tento výzkum se jako první v ČR komplexně zaměřil také na genderové hledisko integrace cizinců v ČR.

Typ publikace: projekt
Řešitel: GAC, spol. s r. o., Mgr. Jiří Kocourek aplikovaná sociologie
Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vydáno: 9/2007