Analýzu dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl.m. Praze připravily autorky ze Sdružení pro integraci a migraci v roce 2022 v rámci projektu Praha integruje.
Vznikla na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

Autorky: Pavla Čerychová, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
2022

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením.

2007: MIPEX (Migrant Integration Policy Index) II (British Council + Migration Policy Group)

Druhé vydání studie MIPEX srovnává integrační politiky 25 zemí v Evropě a severní Americe, včetně České republiky.

Typ publikace: studie
Řešitel: Jan Niessen, Thomas Huddleston, Laura Citron, Andrew Geddes, Dirk Jacobs – Brusel: British Council a Migration Policy Group
Zadavatel:
Vydáno: 2007