2007: MIPEX (Migrant Integration Policy Index) II (British Council + Migration Policy Group)

Druhé vydání studie MIPEX srovnává integrační politiky 25 zemí v Evropě a severní Americe, včetně České republiky.

Typ publikace: studie
Řešitel: Jan Niessen, Thomas Huddleston, Laura Citron, Andrew Geddes, Dirk Jacobs – Brusel: British Council a Migration Policy Group
Zadavatel:
Vydáno: 2007