Analýzu dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl.m. Praze připravily autorky ze Sdružení pro integraci a migraci v roce 2022 v rámci projektu Praha integruje.
Vznikla na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

Autorky: Pavla Čerychová, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
2022

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením.

2010: Moving societies towards integration (CJD Eutin)

The “Moving Societies towards Integration” project was designed as a scoping exercise to uncover potential good practices, criteria and indicators for ‘intercultural opening’ across 7 EU member states and across 7 different institutional sectors. The project was carried out in partnership with research institutes, universities, NGOs and ministerial and involved the participation of almost 300 interviewees from migrant organizations, institutions, politics, academia, and young people of migrant origin. The project was funded by the European Commission, Directorate General Home Affairs, in the European Fund for the Integration for Third-Country Nationals.

Typ publikace: studie
Řešitel: CJD Eutin
Zadavatel:
Vydáno: 2010