Analýzu dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl.m. Praze připravily autorky ze Sdružení pro integraci a migraci v roce 2022 v rámci projektu Praha integruje.
Vznikla na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

Autorky: Pavla Čerychová, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
2022

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením.

2010: Rezidenční segregace (PřF UK)

Segregace představuje společenský problém, který může narušovat sociální soudržnost. Cílem publikace je představit klíčové otázky spojené se segregací, umožňující těmto problémům věnovat zvýšenou pozornost. Kromě mezinárodního srovnání je věnována pozornost lokalitám v ČR (Praha-Nebušice, Brno-Ivanovice, Praha-Černý Most, Sídliště Zlatý vrch v Chebu, Sídliště Janov v Litvínově, Přerov, Jesenicko).

Typ publikace:
Řešitel: Luděk Sýkora (editor), Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta
Zadavatel: Ministerstvo místního rozvoje
Vydáno: 12/2010