Analýzu dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl.m. Praze připravily autorky ze Sdružení pro integraci a migraci v roce 2022 v rámci projektu Praha integruje.
Vznikla na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

Autorky: Pavla Čerychová, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
2022

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením.

2013: Vnitřní diferenciace Vietnamců (Kušniráková, Plačková, Tran Vu)

Studie vznikla na základě objednávky Ministerstva pro místní rozvoj České republiky za účelem bližšího pochopení mezilidských vztahů mezi českými a vietnamskými obyvateli v MČ Praha-Libuš, s důrazem na odkrytí vazeb mezi Vietnamci, kteří v této části hlavního města žijí.

Typ publikace: výzkumná zpráva
Řešitel: Tereza Kušniráková, Andrea Plačková, Tran Vu Van Anh
Zadavatel: Ministerstvo pro místní rozvoj
Vydáno: únor 2013