Analýzu dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl.m. Praze připravily autorky ze Sdružení pro integraci a migraci v roce 2022 v rámci projektu Praha integruje.
Vznikla na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

Autorky: Pavla Čerychová, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
2022

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením.

2014: Analýza výuky na vybraných MŠ, ZŠ a SŠ se zaměřením na projevy intolerance a diskriminace k cizincům, jejich kulturnímu zázemí a odlišnému náboženskému vyznání a návrh opatření ke zlepšení a opatření k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků

Typ publikace: výzkumná zpráva
Řešitel: ppm factum research s.r.o.
Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Vydáno: 2014