2015: Průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí o otázkách integrace a jejich náhledů na majoritní společnost a život v ní (VÚPSV)

Základním cílem monografie zpracované v rámci projektu financovaného Evropským integračním fondem byl průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí, a to Ukrajinců, Vietnamců a Rusů o otázkách integrace a jejich náhledu na majoritní společnost a život v ní. Zjištění z průzkumu přispěla jak ke zmapování postojů a vztahu cizinců k integraci do české společnosti, tak k poodhalení jejich hodnot a norem chování.

Typ publikace: výzkumná zpráva
Řešitel: Danica Schebelle, Jan Kubát, Jaromíra Kotíková, Helena Vychová - Praha: VÚPSV, v.v.i.
Zadavatel:
Vydáno: 2015