Analýzu dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl.m. Praze připravily autorky ze Sdružení pro integraci a migraci v roce 2022 v rámci projektu Praha integruje.
Vznikla na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

Autorky: Pavla Čerychová, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
2022

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením.

2017: Making Integration Work: Assessment and Recognition of Foreign Qualifications (OECD)

The OECD series Making Integration Work draws on key lessons from the OECD’s work on integration. The objective is to summarise in a non-technical way the main challenges and good policy practices to support the lasting integration of immigrants and their children for selected key groups and domains of integration. Each volume presents ten lessons and examples of good practice, complemented by synthetic comparisons of the integration policy frameworks in OECD countries. This second volume deals with the assessment and recognition of foreign qualifications.

Typ publikace: lessons learned
Řešitel: OECD
Zadavatel:
Vydáno: 2017