Analýzu dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl.m. Praze připravily autorky ze Sdružení pro integraci a migraci v roce 2022 v rámci projektu Praha integruje.
Vznikla na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

Autorky: Pavla Čerychová, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
2022

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením.

2018: International Migration Outlook (OECD)

The 2018 edition of International Migration Outlook analyses recent developments in migration movements and policies in OECD countries and some non member countries, and looks at the evolution of the labour market outcomes of immigrants in OECD countries, with a focus on the migrants’ job quality and on the sections and occupations in which they are concentrated. It includes two special chapters on the contribution of recent refugee flows to the labour force and on the illegal employment of foreign workers. It also includes country notes and a statistical annex.

Typ publikace: lessons learned
Řešitel: OECD
Zadavatel:
Vydáno: 2018