Analýzu dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl.m. Praze připravily autorky ze Sdružení pro integraci a migraci v roce 2022 v rámci projektu Praha integruje.
Vznikla na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

Autorky: Pavla Čerychová, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
2022

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením.

2018: Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees (OECD)

This report describes what it takes to formulate a place-based approach to integration through concerted efforts across levels of government as well as between state and non-state actors.

It draws on both quantitative evidence, from a statistical database, and qualitative evidence from a survey of 72 cities. These include nine large European cities (Amsterdam, Athens, Barcelona, Berlin, Glasgow, Gothenburg, Paris, Rome and Vienna) and one small city in Germany (Altena), which are the subject of in-depth case studies.

The report also presents a 12-point checklist, a tool that any city or region – in Europe, the OECD or beyond – can use to work across levels of government and with other local actors in their efforts to promote more effective integration of migrants.

Typ publikace: lessons learned
Řešitel: OECD
Zadavatel:
Vydáno: 2018