2019: Výroční zpráva o situaci v oblasti azylu a migrace v EU za rok 2018

Výroční zpráva shrnuje vývoj v oblasti azylu a migrace na evropské úrovni za rok 2018 a začátek roku 2019. V průběhu léta pak bude doplněna o statistickou přílohu.

Veškeré publikace Evropské migrační sítě můžete nalézt na webu českého kontaktního místa EMN.