2008

Vydáno v rámci projektu Naše společnost – projekt kontinuálního výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV CR, v.v.i.

Pravidelné šetření zkoumá vztah veřejnosti k různým početně hojněji zastoupeným národnostním skupinám žijícím v České republice na sedmibodové škále sympatií.

Řešitel: Jan Červenka - CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Vydáno: duben 2008