AMIF 2021 - 2027 schválen

18. 8. 2022

Evropská komise schválila České republice Operační program Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) a uvolní na něj přibližně 1,7 miliardy korun (70 milionů eur). Tyto finanční prostředky podpoří zejména integraci cizinců do české společnosti, a to včetně občanů Ukrajiny pobývajících nyní v ČR. Z peněz Operačního programu AMIF bude mimo jiné realizována výuka českého jazyka, poskytování poradenství a pomoc s řešením životních situací. Řídícím orgánem AMIF v ČR je Ministerstvo vnitra.

Více zde.