CS/EN: Změny zdravotního pojištění cizinců do 18 let od 1.1.2024

30. 7. 2023

Changes to health insurance for foreigners under 18 from 1.1.2024

As of 1 January 2024, all foreigners under the age of 18 who have a valid long-term residence permit are now members of the public health insurance. This applies to all types of long-term residence regardless of their purpose.
More information can be found on the Information Portal for Foreigners.

 

Od 1. ledna 2024 jsou nově účastníky veřejného zdravotního pojištění všichni cizinci mladší 18 let, kteří mají platné povolení k dlouhodobému pobytu. To se vztahuje na všechny typy dlouhodobého pobytu bez ohledu na jejich účel.
Více informací naleznete na Informačním portálu pro cizince.