Čtvrtletní zpráva o migraci za I. čtvrtletí 2023

18. 5. 2023

Ministerstvo vnitra vydalo čtvrtletní zprávu o situaci v oblasti migrace v ČR a na migračních trasách do EU, včetně statistické přílohy. Zpráva obsahuje statistiky cizinců legálně pobývajících v ČR, data týkající se mezinárodní ochrany, dočasné ochrany a informace o počtech osob migrujících v rámci tří hlavních středomořských migračních tras do EU - východní, centrální a západní. Dále obsahuje informace o migraci na východní hranici EU a o situaci na tzv. západobalkánské trase. 

Více informací, včetně Zprávy samotné