Další (a v rámci projektu poslední) SLOVO

16. 6. 2022

Druhé číslo bulletinu vydávaného organizací Slovo21 se věnuje především lidem, kteří museli uprchnout před válkou na Ukrajině. Dále přinášíme rozhovor s Hadisem Medenčevićem, který uprchl do Prahy před 30 lety před válkou v Bosně. Nechybí ale ani fejetony Samíry Sibaiové a Marwana Alsolaimana nebo reportáže z festivalu Tvůrčí Afrika a pardubického Multikulturního týdne.

Celý Bulletin najdete zde.

 

Všechna již vydaná čísla bulletinu najde zde.