EU schválila Operační program Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF)

21. 8. 2022

Pro AMIF bude EU uvolněno přibližně 70 milionů eur. Jedná se již o druhý ze tří operačních programů, za jejichž řízení je odpovědné Ministerstvo vnitra. Česká republika patří mezi první členské státy, kterým byly operační programy v oblasti vnitřních věcí schváleny. 

Operační program AMIF pomáhá naplnit strategii migrační politiky ČR, která má za cíl zajistit bezpečnost svých občanů a efektivně vynucovat práva v oblasti nelegální migrace a návratové politiky, zabezpečit občanům klidné soužití s cizinci a díky účinné integraci zabránit vzniku negativních sociálních jevů.

Více informací, včetně plného textu operačního programu na webu Ministrstva vnitra Další operační program v gesci Ministerstva vnitra má podporu EU. Pomůže také Ukrajincům prchajícím před válkou - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)