Hl. m. Praha vyhlásilo dotační výzvu na podporu integrace cizinců 2022

25. 9. 2021

Lhůta pro podání žádosti je od 1.10. do 13.10.2021 včetně

Více informací na Dotace 2022 (Portál hlavního města Prahy) (praha.eu)