Informace pro občany Ukrajiny

24. 2. 2022

Informace k pobytu na území ČR zveřejňuje Ministerstvo vnitra na webu Informace pro občany Ukrajiny - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Informace o přístupu na trh práce a pomoci v hmotné nouzi naleznete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí Zahraniční zaměstnanost (mpsv.cz)

Informace pro žadatele o mezinárodní ochranu poskytuje Správa uprchlických zařízení na suz.cz

Informace a pomoc (např. právní poradenství) cizincům žijícím na území ČR poskytují Centra na podporu integrace cizinců SPRÁVA UPRCHLICKÝCH ZAŘÍZENÍ MV (integracnicentra.cz)

Infolinka Ministerstva vnitra zřízená pro ukrajinské občany: Telefon: +420 974 801 802, Email: ukrajina@mvcr.cz