UA: Інформаційна лінія з питань охорони здоров'я для громадян України

13. 5. 2023

Zdravotní informační linka pro ukrajinské občany.

Poskytuje základní informace o zdravotní péči v ČR pro občany Ukrajiny. Slouží také českým poskytovatelům zdravotní péče, kteří potřebují asistenci při komunikaci s ukrajinskými pacienty, a v neposlední řadě poskytuje také psychologickou podporu.

/

 

Надає базову інформацію про охорону здоров'я в Чеській Республіці для громадян України. Вона також допомагає чеським медичним працівникам, які потребують допомоги у спілкуванні з українськими пацієнтами, і, що не менш важливо, надає психологічну підтримку.