Jaké přináší změny Lex Ukrajina II?

29. 6. 2022

Srozumitelný přehled změn, které nabývají platnosti 28.6.2022 v souvislosti s přijetím novely tzv. Lex Ukrajina, přináší v češtině i ukrajinštině SIMI: Lex Ukrajina II : Migrace Online