Materiály z projektu o nelegální práci v ČR (VÚBP + AV ČR)

26. 1. 2022

Mezi výstupy výzkumného projektu "Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP" patří mj. webová stránka Práce cizinců v České republice, podcast a video "Příběh Vitaliye – pracovní úraz nelegálního zaměstnance". Jsou určeny zaměstnavatelům i zaměstnancům a mají poskytnout zamyšlení nad problematikou zaměstnávání cizinců z hlediska rizik výkonu nelegální práce v souvislosti s jejich pracovními úrazy.