Milostivé léto

19. 11. 2021

Na základě právní úpravy tzv. milostivého léta se fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu vymáhaný soudním exekutoremnaskýtá šance splnit svůj dluh zjednodušeným a hlavně finančně výrazně méně nákladným způsobem.

Pokud dlužník uhradí u exekucí, které jsou vymáhány soudními exekutory (nevztahuje se na daňové exekuce) jistinu dluhu a náklady v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022, bude mu zbývající dluh odpuštěn.

Více informaci na Milostivé léto – Exekuce (justice.cz)