Ministerstvo kultury vyhlašuje dotační výzvu "Knihovna 21. století"

25. 10. 2021

Dotace se poskytují na nekomerční projekty z oblasti knihoven. Jednou z podporovaných oblastí je podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců.

Uzávěrka podávání žádostí je 10. prosince 2022.

Více informací na - mkcr.cz