Nová data o cizincích od ČSÚ

29. 1. 2022

ČSÚ vydal statistické publikace "Cizinci v ČR" a "Život cizinců v ČR", přičemž druhá jmenovaná se zaměřuje na výdělečnou činnost cizinců.

K publikacích vyšla i tisková zpráva shrnující hlavní poznatky.

Více na Publikace - cizinci v ČR | ČSÚ (czso.cz)