Nová webová stránka "Práce cizinců v ČR"

26. 10. 2021

Nová webová stránka Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., je určena cizincům – občanům třetích zemí, kteří mají zájem vykonávat legálně pracovní činnost v České republice.

Stránka nabízí užitečné a praktické odpovědi na otázky týkající se například:
• pobytu cizinců na území ČR;
• bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
• práv cizinců v oblasti zdravotní péče a sociálního zabezpečení;
• důsledků a rizik spojených s nelegální prací v ČR;
• výhod legální práce v ČR;
• podmínek výkonu legální pracovní činnosti v ČR.

Webová stránka Práce cizinců v České republice se nachází na www.pracecizincu.cz nebo www.worklegally.cz.