!Novela zákona o pobytu cizinců s účinností od 2. srpna 2021!

28. 7. 2021

Od 2. srpna se mění některá pravidla související s pobytem cizinců v ČR.

Jedná se zejména o kategorii rodinných příslušníků občanů EU, zdravotní pojištění cizinců a občany Velké Británie.

Více informací na webu MV (sekce Aktuality a upozornění) Informace pro cizince - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz), detailní přehled změn na https://www.mvcr.cz/soubor/prehled-zmen-provedenych-novelou-zakona-o-pobytu-cizincu-s-ucinnosti-od-2-srpna-2021.aspx.

Detailní informace o pojištění novorozenců v rámci veřejného zdravotního pojištění na webu Ministerstva zdravotnictví Od 2. 8. 2021 budou novorozené děti cizinců v České republice povinně pojištěny v systému veřejného zdravotního pojištění. – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz).