Nový Postup při realizaci KIC 2022

28. 3. 2022

Letošní Postup při realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2022 byl schválen.

Postup zpracovalo Ministerstvo vnitra, které je koordinátorem politiky integrace cizinců v ČR. Materiál obsahuje vysvětlení priorit integrační politiky ČR, jsou v něm navrhována konkrétní opatření, kterými příslušné resorty odpovědné za realizaci integrační politiky podpoří úspěšnou integraci cizinců. Postup vychází z analýzy aktuální situace a identifikovaných problémů i potřeb a konkrétně rozpracovává záměry politiky integrace cizinců definované v aktualizované Koncepci integrace cizinců – Ve vzájemném respektu z roku 2016.

Celé znění Postupu naleznete zde (v Knihovně), anebo na webu Ministerstva vnitra.