PRODLOUŽENÍ DOČASNÉ OCHRANY

22. 2. 2023

Informace pro zaměstnavatele

Od 30.1.2023 se mohou stávající držitelé dočasné ochrany v ČR, kteří mají oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany platné nejdéle do 31.3.2023, registrovat elektronicky k prodloužení dočasné ochrany. Registrační systém jim přidělí termín, kdy se mají dostavit k vyznačení vízového štítku prodloužení dočasné ochrany. Již tím, že se cizinec registruje k prodloužení dočasné ochrany, dojde automaticky k prodlužení doby platnosti jeho oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany do 30.9.2023.

Elektronickou registraci k prodloužení dočasné ochrany lze učinit na internetových stránkách MV ČR pod odkazem https://prod.frs.gov.cz/.

Jako doklad o tom, že se cizinec úspěšně registroval k prodloužení dočasné ochrany, obdrží potvrzující e-mail, kterým bude současně prokazovat oprávněnost svého pobytu v ČR do té doby, než mu bude vyznačen vízový štítek prodloužení dočasné ochrany, nejdéle však do 30.9.2023.

Více informací naleznete zde Informace pro zaměstnavatele - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)