Sumář vzdělávacích programů NPI pro pedagogy pracující s žáky cizinci

6. 11. 2021

Vzhledem k změnám vyhlášky 48/2005 sb., vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, připravil Národní pedagogický institut (NPI) širokou nabídku v oblasti přípravy výuky českého jazyka jako druhého jazyka a z oblasti kurikula češtiny jako druhého jazyka.

Připraveny jsou 4 druhy webinářů (všechny webináře jsou bezplatné):

Úvod do výuky češtiny jako druhého jazyka na ZŠ (kurikulum ČDJ a jednoduchý orientační test)

- Čeština jako druhý jazyk na ZŠ I

- Čeština jako druhý jazyk na ZŠ II (pro absolventy ČDJ ZŠ I)

Čeština jako druhý jazyk na ZŠ III – rozšíření pro pokročilé učitele češtiny jako druhého jazyka

Více informací na webu NPI » Nabídka vzdělávacích programů NPI ČR pro pedagogy pracující s žáky cizinci – sumář.