Sumář kurzů InBáze Specifika práce asistenta pedagoga s dětmi a žáky s OMJ

22. 9. 2021

Cílem kurzu je prohloubit znalosti a dovednosti asistenta pedagoga pro děti a žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ), kteří jsou zaměstnáni v základních či mateřských školách. V rámci kurzu se budou probírat témata jako: seznámení se se systémem  inkluzivního vzdělávání, role asistenta pedagoga v českém školství s důrazem na práci s dětmi/žáky s OMJ, konkrétní postupy při začleňování  dětí/žáků s OMJ ve výuce, specifika výuky češtiny jako druhého jazyka, spolupráce tandemu pedagog a asistent pedagoga, základní techniky  komunitního tlumočení, spolupráce s NNO, které se zabývají inkluzí dětí s OMJ, interkulturní komunikace a senzitivita či psychologické  dopady migrace na děti a dospívající. Prezenční výuka bude doplněna odbornou praxí na vybraných MŠ, ZŠ, v rámci které budou mít účastníci kurzu možnost procvičit získané znalosti a dovednosti, pod vedením odborného mentora z dané školy. 

Kurz je akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy jako další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více informací na Kurzy pro pracovníky ve vzdělávání - InBáze, z. s. (inbaze.cz).

 

via InBáze