Sumář vzdělávacích programů NPI ČR pro pedagogy pracující s žáky cizinci.

17. 9. 2021

Vzhledem k změnám vyhlášky 48/2005 sb., vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, připravil Národní pedagogický intitut (NPI) širokou nabídku v oblasti přípravy výuky českého jazyka jako druhého jazyka a z oblasti kurikula češtiny jako druhého jazyka.

Připraveny jsou 4 druhy webinářů (všechny webináře jsou bezplatné):

Úvod do výuky češtiny jako druhého jazyka na ZŠ (kurikulum ČDJ a jednoduchý orientační test)

Čeština jako druhý jazyk na ZŠ I

Čeština jako druhý jazyk na ZŠ II (pro absolventy ČDJ ZŠ I)

Čeština jako druhý jazyk na ZŠ III – rozšíření pro pokročilé učitele češtiny jako druhého jazyka

+

Interkulturní rozdíly v kontextu začleňování dětí/žáků cizinců do českého vzdělávacího systému

 

Více o termínech a zaměření weinářů na webu NPI.

 

via NPI