Výsledky průzkumu veřejného mínění na téma integrace migrantů v EU

Evropská komise vydala mimořádný průzkum Eurobarometru zaměřený na mínění Evropanů o migrantech.

Mimořádný průzkum Eurobarometru, který se uskutečnil napříč všemi 28 členskými státy EU v říjnu 2017, zahrnuje odpovědi 28 tisíc respondentů. Respondenti se podělili o své obecné vnímání migrantů a osobní zkušenosti s nimi, jakožto i jejich názor na úspěšnou integraci a na roli, jakou v v tomto procesu mohou hrát různé subjekty.

Jedno z hlavních zjištění ukazuje, že u přibližně šesti z deseti respondentů probíhá interakce s migranty na týdenní bázi a velká část Evropanů má úzké vazby s migranty ze třetích zemí (mají je buď jako přátele nebo rodinné příslušníky). Většina Evropanů se domnívá, že integrační opatření, jako je poskytování jazykových kurzů, integrační programy, podpora vzájemného propojení občanů hostitelské společnosti a přistěhovalců ve školách a sousedství, poskytování rovných práv v oblasti zdravotnictví, vzdělávání a sociálního zabezpečení pravděpodobně budou mít pozitivní vliv na integraci migrantů.

Na druhé straně je zřejmé, že mnoho Evropanů se cítí špatně informováno o otázkách migrace a integrace; méně než čtyři z deseti tvrdí, že jsou dobře informováni. Ukazuje se rovněž, že povědomí Evropanů o skutečném rozsahu přistěhovalectví z třetích zemí do EU je nedostatečné, přičemž mnoho Evropanů nadhodnocuje počty migrantů ve své zemi.

Kompletní výsledky průzkumu jsou k dispozici zde. ( v příloze (10,03 MB))

zdroj: European Web Site on Integration