vzdělávací kurz o integraci

8. 2. 2022

Masarykova demokratická akademie pořádá od ledna do června 2022 kurz INTEGRACE: SPOLU ŽIJEME. CHCEME ŽÍT LÉPE?

Garantem kurzu je Dušan Drbohlav, garant oboru Globální migrační a rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě UK.

Více informací na Masarykova demokratická akademie – Integrace: Spolu žijeme. Chceme žít lépe? (masarykovaakademie.cz).