Změny v oblasti zahraniční zaměstnanosti v souvislosti s novelou zákona o pobytu cizinců a souvisejících zákonů účinnou od 1. 7. 2023

14. 8. 2023

Zaměstnanecká karta:

Pokud není číslo volného pracovního místa přímo vyplněno v tiskopise žádosti o zaměstnaneckou kartu, musí nově cizinec při podání žádosti o vydání zaměstnanecké karty předložit doklad o číselném označení volného pracovního místa (např. vytištěné údaje přímo z Centrální evidence volných pracovních míst).

 

Modrá karta:

- Modrá karta může být nově vydána s platností až na 3 roky (prodloužení o 1 rok).

- K žádosti o vydání modré karty může být kromě pracovní smlouvy předložena i smlouva o smlouvě budoucí, v obou případech dostačuje smlouva uzavřená na dobu 6 měsíců (dříve musela být pracovní smlouva uzavřena minimálně na 1 rok).

- Držitel modré karty nemusí žádat MV ČR o souhlas se změnou zaměstnavatele nebo pracovního zařazení, a to ani v prvních 2 letech pobytu. Stačí, když změnu do 3 dnů oznámí.

- Držitel modré karty v jiném členském státě EU nemusí předkládat výpis z rejstříku trestů ze země původu a pokud prokáže, že pracoval na modrou kartu v jiné zemi EU minimálně 2 roky, nemusí předkládat ani doklad prokazující vysokou kvalifikaci.

- Zákon nově připouští možnost doložení vysoké kvalifikace i odbornou praxí, nejen VŠ vzděláním.

Ruší se test trhu práce pro modré karty. V případech, kdy volné místo není možné obsadit z tuzemských zdrojů pracovní síly, může cizinec podat žádost o modrou kartu po jeho oznámení a zveřejnění.

- Držitel modré karty vydané v jiném členském státě, který podá žádost o vydání modré karty na území ČR, může být přijat do zaměstnání a zaměstnán již třicátým dnem od podání této žádosti.

 

Sezónní zaměstnávání:

Dlouhodobé vízum a povolení k zaměstnání za účelem sezónního zaměstnávání může být udělováno až na 9 měsíců místo dosavadních 6 měsíců.

 

Povolení k zaměstnání:

Rozšiřuje se okruh osob, kterým může být vydáno povolení k zaměstnání až na 2 roky. Nově může být vydáno např. držitelům dlouhodobého pobytu, kteří v ČR pobývají za účelem rodinným.

 

Přehled dalších změn najdete také na zde webu frs.gov.cz.