MPSV se zapojilo do kampaně #Rights4AllSeasons

20. 7. 2021

Cílem celoevropské kampaně Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA) je připomenout práva sezónních pracovníků, podpořit zaměstnavatele při plnění jejich povinností a zajistit spravedlivé podmínky zaměstnávání.

Webová stránka kampaně obsahuje rady a pokyny sezónním pracovníkům pracujícím v Evropě a zaměstnavatelům nabízejícím sezónní zaměstnání.